Velkommen inn på hjemmesida!

Her møtes du av fortellinger, tankefliker og ordspill

-  det kommer sånn etter hvert,

og noen vil bli på dialekt

andre på rim,

og

noen på begge deler!

Her møtes du av noen bilder fra livet i og utenfor farmorhagan 

-  ikke fotografert av noen ekspert!

Her møtes du av sanger

-  de popper opp hele tida!

Her finner du litt om mat

- helst sånt som lages i Gammalhuset!

Her finner du,,,,

ja, let i veg!