Fru Johanna er flyttet inn!

Så er fruen Johanna også flyttet inn i Farmorhagan! Nå er de tre samlet! Den første av dem, Fruen Petra, kom inn her sommeren 2015. Hun er absolutt lederfruen med ansvar for jordsmonn og vekstvilkår i hagan, sjøl om hun faktisk er minst i størrelse. En deilig sommerdag i 2016 kom Fruen Jakoba vandrende inn. Hun har blikk for andre vandrere, også de som fra gammelt av la ut på pilegrimsferd. Slike er det mange av langs veiene, også i dag.....

Så, en mild septemberdag i 2016 kom endelig Fruen Johanna. Hennes oppgave er først og fremst å ha det gode overblikket, og det er fylt av kjærlighet! Fruen Johanna er ydmyk og kraftfull på samme tid. Hennes stille nærvær minner de andre fruer om at "Størst av alt er kjærligheten!"

Som den oppmerksomme leser vil ane,  er de tre fruer sterkt inspirert - også navnlig - av et verdenskjent arbeidsutvalg på tre........

Nå ønsker de tre Fruer: Velsignet høst i dine livshager!